Historie

                         

MORSØ GARDEN

- musik når det skal være sjovt

Morsø Garden

- facts

Den 27. januar 1972 genopstod Morsø Pigegarde.

Den forrige Morsø Pigegarde havde da været nedlagt nogle år. Initiativtager var bogholder i Morsø Sparekasse Erik Steen Sørensen, som sammen med sin bestyrelse på 6 personer fra land og by lagde et stort arbejde i at få den nye Pigegarde op at stå. Den nye Pigegarde bestod af tambourkorps og brassband. Det var meget dyrt at anskaffe uniformer og instrumenter til over 90 piger, som meldte sig ind i Garden. Kun få effekter fra den gamle Pigegarde kunne genbruges.

Med stor velvilje fra kommunen, pengeinstitutterne, Sallingsund Færgefart, Morsingboforeningen og den nyoprettede støtteforening for Morsø Pigegarde lykkedes det at få de mange piger udstyret med en flot blå/hvid uniform samt et instrument. Morsø Pigegarde kunne allerede præsenteres for folk på øen ved Perlefesten i maj måned samme år, hvor Pigegarden havde sit første arrangement, kun 3 måneder gammel. Alle var imponerede over, hvor meget pigerne havde formået at lære på den korte tid. Tre musiknumre var lært, et for trommer, et for fløjter og et for orkesteret og kolonner og rækker var nogenlunde lige.

Det var også med stor velvilje og opbakning fra Cityforeningen og mange forskellige foreninger og borgere på øen at det lykkedes for Pigegarden, at få mange bestillinger på arrangementer det første år, så der ad den vej også kom penge i kassen. Allerede året efter var Pigegarden på sin første udenlandstur til venskabsbyen Flekkefjord i Norge. Pigerne betalte selv en stor del af turen og med kredit her og der, lykkedes det at få turen arrangeret. Siden er det gået slag i slag for Pigegarden. Pigerne strømmede til og man måtte lukke for tilgang.

Det højeste antal gardister, der har været i Garden er 113. Den har i tidens løb deltaget i talrige og forskelligartede arrangementer til glæde for arrangører og tilskuere og ikke mindst for de musikglade piger og deres ledere. Der har ikke været et stort arrangement i Morsø kommune uden at Pigegarden har bidraget med musik og farver. Det være sig modtagelser af de kongelige og andre berømtheder, som har gæstet vor ø; byfester med optog, indvielser, f.eks. af Sallingsundbroen og jubilæer, såsom Nykøbings 700 års byjubilæum.

I mange byer rundt om i Danmark har Pigegarden repræsenteret Mors på flotteste vis. Der er altid blevet sagt, at vi var gode ambassadører for vor ø.

Pigegarden er også blevet sendt som en gave fra Morsø Kommune til f.eks. Morsingboforeningen i København i anledning af runde jubilæer, og Garden har i den anledning også repræsenteret Mors rundet omkring i København. I tidens løb er det også blevet til talrige ture til udlandet, både for at musicere og deltage i konkurrence. Garden har bl.a. gæstet Norge, Tyskland, Skotland, Italien, Spanien og Ungarn m.fl. Garden har igennem flere år deltaget i DM for bygarder, som foregår hvert andet år forskellige steder i Danmark. Flotteste placering har været en 6. plads i koncert for brassband. Godt gået af en lille bygarde i konkurrence med flere af landets øvrige dygtige garder.

I 2000 blev det også muligt for drenge at spille i en garde, hvorefter Morsø Pigegarde blev til Morsø Garden.

Morsø Garden har besøgt:

 • mange byer rundt om i det ganske danske land
 • Spanien
 • Italien
 • Ungarn
 • Skotland
 • Frankrig
 • Holland
 • Norge
 • Tyskland

Morsø Garden har deltaget i konkurrencer i:

 • Danmark (DM)
 • Tyskland

Det første officielle Danmarksmesterskab for uniformede korps blev afholdt i Nykøbing Mors i 1993 med Morsø Garden som vært.